Sint Maarten valt dit jaar op zondag. Hierdoor weten veel mensen niet wanneer de kinderen Sint Maarten kunnen lopen: op zondag, of juist daarom niet op zondag, maar op maandag of zaterdag?
In de Rooms-Katholieke zou het voor de hand liggen om de viering te houden op de vooravond van het feest, dus de zaterdag.
Dit is natuurlijk slechts een leidraad, plaatselijke gewoontes en afspraken kunnen anders zijn!

Vieringen binnenkort