altZondag 29 januari j.l. werd in een goed gevulde Sint Franciscuskerk te Bolsward een Eucharistieviering gehouden, dat in het teken stond van het afscheid van pastoor J.R. van der Wal.

 

Hij verlaat de parochies na ruim 15 jaar werkzaam te zijn geweest als pastoor van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum. Gedurende 30 jaar is hij in verschillende parochies van de Friese zuidwesthoek als pastoraal werker, catecheet en priester - pastoor werkzaam geweest.
Pastoor van der Wal gaat als priester- emeritus wonen in Franeker en hoopt vanuit de Academiestad in de Friese kerkelijke- en culturele wereld actief te blijven.

Pastoor Van der Wal ging samen met pastor Ten Wolde voor in de Eucharistieviering. De zang werd ondersteund door een koor dat werd samengesteld door leden van de koren uit de parochies van “de Viersprong”. Aan het eind van de viering werd pastoor Van der Wal een herinneringsboek en een gebedsmantel aangeboden namens alle parochianen.

Bij het verlaten van de kerk wachtte de pastoor een verrassing: paard en wagen stonden klaar om hem naar het Marne College te brengen, alwaar de afscheidsreceptie plaats vond. De aanwezige parochianen en gasten volgden te voet, zodat zich een lint van mensen vormde tussen de kerk en het Marne College.
Na afloop van de receptie kon een ieder persoonlijk afscheid nemen van pastoor Van der Wal.

Pastoor J.R. van der Wal zal per 1 februari a.s. worden opgevolgd door pastoor A. Bultsma.
Zondag 5 februari a.s. zal om 14.30 uur in de Sint Franciscuskerk te Bolsward zijn installatie plaatsvinden. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is Vicaris Generaal J. te Velde.

 

 

 

 

 

Vieringen binnenkort