We zijn al een paar maanden bezig met nadenken over een betere indeling van de vieringen, met name in het weekend. In verband hiermee zijn er in de vier parochies gesprekken geweest met parochianen die als vrijwilliger nauw bij onze liturgie betrokken zijn. In september wordt één en ander in de besturen besproken. Begin oktober vallen er vervolgens besluiten ten aanzien van het vieringenrooster voor de weekenden. Op 1 december aanstaande gaan die dan in. We zullen u vanaf oktober uiteraard uitgebreid inlichten over wat er tegen die tijd besloten is. (Op dit moment is er dus nog niets besloten!)

 Pastores van de Viersprong

Vieringen binnenkort