In de maanden juli en augustus hebben wij als St. Martinuskerk weer acte de pressante gegeven tijdens de braderiedagen. In totaal hebben wij 5 dagen onze ingebrachte spulletjes tentoongesteld en verkocht. In totaal hebben wij €  1535,04 opgehaald voor de kerk waarvan een deel zal worden overgemaakt voor de goede doelen projecten in onder andere de Filippijnen (misbruikte meisjes en zwerfkinderen). Een actieve groep vrijwilligers heeft dit alles mogelijk gemaakt en willen, zonder namen te noemen, hen hartelijk danken voor de bijzondere inzet. In de zuil voor het onderhoud van onze eigen kerk is over deze dagen € 50,15 geschonken.
Tijdens de braderie dagen is ook de kerk opengesteld voor het publiek met orgelspel van mw. Atie Wiersma en mw. Boudien Janssen- Terbraak. Ook hier zijn vrijwilligers ingezet voor ontvangst en informatie voorziening. Hartelijk dank voor uw inzet.

Vieringen binnenkort