Verslag van Boudien en Patrick van de informatiebijeenkomst van onze Lourdesreis 20 - 25 september 2004

Vanuit Bolsward naar Lourdes: 20-25 september 2004

In september 2003, tijdens de startzondag, heeft het Lourdeswerk afdeling Bolsward het initiatief genomen om een bedevaart vanuit Bolsward naar Lourdes te organiseren. Inmiddels zijn we meer dan een half jaar verder en is de reis volgeboekt. Inmiddels hebben zich 43 mensen aangemeld voor de reis (inclusief Pastoor, onze hotelleider en onze assistent-hotelleider). 42 pelgrims zullen in hotel St. Georges verblijven en 1 pelgrim in het Accueil. Voor het Accueil is nog een plaats beschikbaar.
 

In de maanden februari en maart 2004 zijn bijna alle pelgrims bezocht en ingeschreven voor de reis. Inmiddels is iedereen ingeschreven. Iedereen heeft er heel veel zin in.

Omdat een aantal mensen nog nooit in Lourdes is geweest en om met elkaar en de hotelleider kennis te maken is op 28 maart 2004 een voorlichtingsavond georganiseerd. Een avond waar bijna alle pelgrims voor de reis aanwezig waren en nog een aantal belangstellenden.

Patrick Janssen was deze avond onze gastheer. Normaal gesproken de man achter de schermen, nu voor de schermen. Hij praatte de avond aan elkaar en stelde Pastoor (voor degene die hem nog niet kenden) en onze hotelleider aan ons voor.
Pastoor begon na de inleiding van Patrick deze avond met een gebed. Daarna was het woord aan de hotelleider, de heer Peter Janssen uit Enschede. Hij heeft ons deze avond in vogelvlucht Lourdes laten zien. De heiligdommen: de bovenste basiliek, de crypte, de Rozenkrans basiliek, de Bernadette kerk en de Pius X. Ook de "heilige huisjes" werden niet vergeten: o.a. het cachot, het geboortehuis van Bernadette en de schaapsstal in Bartres. Ook werd het accueil niet overgeslagen en was er aandacht voor een stukje geschiedenis.

In 1858 is Maria achttien keer verschenen aan het meisje Bernadette Soubirous. Lourdes is sindsdien uitgegroeid tot de belangrijkste Maria-bedevaartplaats. Jaarlijks trekken zo'n vijf miljoen gezonde en zieke mensen van over de hele wereld gezamenlijk naar deze stad. Sinds de verschijningen zijn er 66 genezingen officieel als wonder verklaard, maar dit zijn lichamelijke genezingen. De echte wonderen van Lourdes zijn geestelijk: mensen krijgen weer kracht en doen inspiratie op. Veel zieken kunnen hierdoor hun situatie relativeren: de één vindt van de ander dat de ander er veel erger aan toe is, én andersom!

Aan het einde van deze avond was er een mogelijkheid tot het stellen van vragen. Hier is dankbaar gebruik van gemaakt. De gestelde vragen en antwoorden zullen in een nieuwsbrief voor de Lourdesgangers worden verwerkt. Deze nieuwsbrief zal in de loop van mei 2004 worden verzonden.

Al met al een heel geslaagde avond die voor de Lourdesgangers en de andere belangstellenden Lourdes een stukje dichterbij heeft gebracht.

Namens het Lourdeswerk, afdeling Bolsward
Boudien Janssen-Terbraak

0515 - 580 870

 

Vieringen binnenkort