Sinds twee maanden hebben we een nieuw bestuurslid in onze locatieraad. Haar naam is Femke van Dijk. Ze woont in de Wiske, zo tussen Workum en Hindeloopen. Ze gaat zich vooral inzetten voor de jongeren en het jongerenwerk in onze geloofsgemeensschap.
Misschien goed te weten wie er verder in onze locatieraad meedraaien als bestuursleden: Geartsje Weitenberg, Marianne Silvius, Sander Bouma, Lienke de Ringh en nu dus ook Femke van Dijk samen met ondergetekende.
Toch zijn we in Workum nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, die ons team willen aanvullen. Je bent van harte welkom! Neem hiervoor contact op met Hes Kienstra

Vieringen binnenkort