Nieuws

12 mei: Rommel- en boekenmarkt in Workum.

De grote rommel- en boekenmarkt “rûn de tsjerke” aan het  Noard in Workum is dit jaar op  zaterdag 12 mei van 9.00 uur tot 14.00 uur. Toegang is gratis.  De opbrengst van de rommelmarkt is voor het onderhoud van de Werenfriduskerk.

Lees meer...

KGV Bolsward gaat op excursie naar Jumbo Kooistra Bolsward

Op donderdag 12 april j. l. staan er 23 dames voor de Jumbo bij de afdeling Tsjoch en Mear. We worden ontvangen door de heer Sander van der Meulen, die vertelt al 31 jaar bij Kooistra te werken, eigenlijk vanaf zijn tienerjaren, toen hij begon als vakkenvuller.

Lees meer...

KVG Bolsward maakt kennis met Cees Pompoen

Op woensdag 14 maart 2018 de derde ledenavond van dit jaar en voor de laatste keer samen met de KPO. Gastspreker dit keer was de heer Cees Haan uit Beetsterzwaag die pompoenen, sierkalebassen en sierkomkommers kweekt.

Lees meer...

Vieringen binnenkort