Nieuws

Zaterdag 8 december: De O-Antifonen

Gezongen door de ‘Schola Cantorum Sancti Francisci’

In de laatste week van de Advent, de periode van 17 tot en met 23 december, worden in een Vesper de zeven (Gregoriaanse) O-Antifonen gezongen.

Een Antifoon is een vers dat voorafgaand aan een psalm of een andere Bijbelse lofzang gezongen of gereciteerd wordt. De naam ‘O-Antifonen’ verwijst naar het Latijnse aanhefwoord ‘O’, waarmee ze allen beginnen. Ze geven uitdrukking aan het verlangen naar de Messias.

Lees meer...

Sint Franciscuskoor bestaat 150 jaar

Het Sint Franciscusherenkoor uit Bolsward viert op zondag 25 november zijn 150-jarig jubileum. Tevens zullen twee koorleden Johan Terpstra en Koos IJdema deze zondag een onderscheiding ontvangen van de St.Gregoriusvereniging vanwege hun respectievelijk 40-jarig en 25-jarig jubileum bij het herenkoor.

Om 11.00 uur is in de Sint Franciscusbasiliek een feestelijke eucharistieviering waarin pastoor Bultsma voor zal gaan en het jubilerende koor de Mis Facilissima van Guglielmo Mattioli zal zingen. Na afloop van de viering is er koffiedrinken met een traktatie in de parochiezaal waar men tevens in de gelegenheid wordt gesteld de koorleden te feliciteren.

Lees meer...

Bonifatiuspenning en "Mijtertjes" in Bolsward

In de viering van 11 november is een aantal van onze parochianen gehuldigd: De heer Koos Agricola kreeg de diocesane Bonifatiuspenning uitgereikt voor zijn 50-jarig jubileum als collectant in de St. Franciscusbasiliek. De voorzitter van het Collectantencollege Sint Maarten becijferde dat hij in al die jaren zo'n € 55.000,- heeft ingezameld.

Op dezelfde dag vierde het Sint Franciscuskinder- en jeugdkoor haar tienjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan ontvingen zes kinderen en jongeren een "Mijtertje":

Lees meer...

Vieringen binnenkort