4. DE HEILIGE EUCHARISTIEHet Zegel van de Heilige Eucharistie.

INLEIDING HEILIGE EUCHARISTIE

In de maand april staat het sacrament van de Eucharistie centraal. Het sacrament waarin de verrezen Heer in tekens van brood en wijn in ons midden verschijnt. Een geloofservaring, niet rationeel uit te leggen. Onbereikbaar voor ons denkvermogen. En daarom voor veel mensen zo moeilijk. Maar is een mens alleen een denker?

Toen ik met een groep ouders van jonge kinderen sprak over de eucharistie, werd duidelijk dat men in de eucharistie vooral ervaren kon wat er gebeurde. En dat het sacrament uitleggen geen extra waarde gaf. Wel het delen van de verschillende ervaringen in het sacrament. En dat is ook wat het zo moeilijk maakt: het sacrament is niet eenduidig, niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn meerdere aspecten in een sacrament te ervaren. In het sacrament van de eucharistie is dat o.a. het gemeenschapstichtende ( en daar hoort de vredeswens bij), het breken en delen, ook met anderen die er niet bij aanwezig kunnen zijn (de diaconie), de dankbaarheid naar God, voor het offer van zijn Zoon, de bevrijding van lijden en dood, geestelijk voedsel voor onderweg, de verbondenheid met mensen van over de hele wereld, en de verbondenheid van mensen door de hele geschiedenis heen (verleden, heden en toekomst), kind van God zijn, één worden met de Heer zelf, de Heer zelf in ons midden ervaren, de liefde van God ervaren. En het is niet vreemd, dat mensen de kracht van de eucharistie ook in een communieviering beleven.
Deze geloofsrijkdom mag ons elke keer weer sterken en kracht geven om het leven te vieren met elkaar. Om te proberen iets van dat Rijk van God te laten oplichten in onze tijd, in onze wereld. Zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
De Paastijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren, is een prachtige tijd om hier extra bij stil te staan.

Pastor Germa Kamsma-Kunst.