Op 15 november 2017, de tweede avond van dit seizoen, komen Lieuwe en Ginie Meekma vertellen wat biologisch boeren inhoudt.

Na de opening door voorzitter Clara Bakker en enkele mededelingen krijgen zij het woord.
Lieuwe woont al zijn hele leven op Groot Saxenoord, een stelpboerderij bij Lollum, en zo’n 40 jaar geleden is Ginie er komen wonen. In het begin zijn zij “normale” boeren, waarbij het de bedoeling is dat het bedrijf steeds maar groter wordt en steeds meer opbrengt. Dat is mogelijk doordat men na de oorlog kunstmest is gaan gebruiken, hoewel dat slecht is voor het milieu. Steeds meer koeien en steeds meer mest en dan ook nog kunstmest.

 Zo’n 20 jaar geleden, in de tijd dat Greenpeace en de Club van Rome in opkomst zijn, gaan Lieuwe en Ginie nadenken wat ze nu eigenlijk willen met hun bedrijf en komen tot de slotsom, dat het anders moet. Het bedrijf moet hun wel inkomen verschaffen maar het is niet zo belangrijk om altijd maar zoveel mogelijk te produceren. Ze besluiten biologisch te gaan boeren en daar heb je wel een zeker idealisme bij nodig, want biologisch boeren heeft zijn beperkingen, maar je draagt wel een steentje bij aan het beter achter laten van de wereld. De beperkingen: er mogen bijv. geen synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden en geen preventieve antibiotica, daardoor is er minder opbrengst en zijn de koeien vatbaarder voor ziektes. Alleen bij longontsteking mag wel antibiotica gebruikt worden maar dan is er een dubbele wachttijd voordat de melk weer in de tank mag. Wel worden homeopathische middelen gebruikt en probeert men de bloeddoorstroming te activeren om genezing te bevorderen. Goede evenwichtige voeding is heel belangrijk, dat geldt ook voor de mens, en natuurlijk moet die voor een biologische boer van biologische oorsprong zijn.

De overgang van gewoon boeren naar biologisch boeren duurt 2 jaar, een overgangsperiode waarin je minder verdient, maar het brengt ook rust in je leven en je gaat leven op het ritme van de natuur.

Een biologische boer krijgt een Bio Certificaat. Daarvoor wordt het hele bedrijf doorgelicht en bij goedkeuring krijgt men een SKAL nummer, dat gebruikt moet worden bij alle transacties. Het is een wettelijk beschermd keurmerk en het is geregistreerd. De landbouwkwaliteitswet geeft uitvoering aan de EU-regelgeving en deze wet wordt uitgevoerd door SKAL, AID en NVWA en er is een Europese Nitraat Richtlijn, die ervoor zorgt dat er maar 170 kg. stikstof uit dierlijke mest per hectare in de grond komt. Veel wetten en veel registratie, daar heeft ook een biologische boer mee te maken.

Biologisch vlees is tegenwoordig “booming business”. De mensen worden zich steeds meer bewust van wat goede voeding doet. Lieuwe prijst vooral het biologische kippenvlees, dat erg lekker is en niet ingespoten wordt met 10% water zoals ander kippenvlees.

Een biologische boer heeft minder koeien en die lopen de hele zomer buiten net zoals alle biologische dieren. Dit hoort bij de integriteit van biologische dieren. Een belangrijk punt is ook biodiversiteit, zoals variatie in het grasbestand, waardoor er ook veel vogels in het land komen.
Lieuwe en Ginie hebben momenteel 75 melkkoeien, die allemaal een oormerk hebben en geregis-treerd staan in de computer. Doordat een biologische boer kan lenen bij het Groenfonds (minder rente betalen) hebben ze geïnvesteerd in een melkrobot, waar de koeien zelf inlopen om gemolken te worden, verleid door een koeiensnoepje.

Al met al is de keuze van biologisch boeren goed uitgevallen en zijn zij beiden blij met deze manier van leven. Een leuk verhaal is dat er archeologisch onderzoek van de RUG geweest is op de terp en dat er bij opgravingen gebleken is dat er 2500 jaar geleden al mensen op de terp woonden.

Clara bedankt de familie Meekma voor de interessante avond die zij ons bezorgd hebben met een kleine attentie en wenst iedereen wel thuis.

Vieringen binnenkort