De voor 24 mei a.s. geplande processie te Bolsward is verschoven naar 29 mei 2022. De komst van de reliekschrijn van de heilige Bernadette van Lourdes, die van 24 tot en met 27 mei a.s. in de Sint Franciscusbasiliek ontvangen zou worden, gaat niet door vanwege de corona-virus maatregelen.

Om dezelfde reden is de hele rondgang van de reliekschrijn van Bernadette door de Benelux landen gestaakt. De rondgang zou in Nederland beginnen in de St. Janskathedraal van Den Bosch en langs alle Nederlandse bisdommen gaan en eindigen in Maastricht.

Op de zondag na Hemelvaart in 2022 organiseert de Rooms-katholieke parochie de processie in Bolsward op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden. Zij nodigt de andere christelijke kerken en enkele stedelijke groeperingen uit om een actieve rol te spelen. Bij de processie trekken deelnemers biddend door de binnenstad.

Of en wanneer in dat jaar de reliekschrijn van de H. Bernadette Soubirous naar Bolsward komt is niet bekend. Een nieuwe rondgang van de relieken van Bernadette door de Benelux is nog niet gepland.

Mirakelboek Mariabeeld

De processie in Bolsward is in 2015 voor het eerst sinds vele jaren gehouden vanwege het 500-jarig jubileum van het mirakel van het beeld van Maria van Sevenwouden in 1515 *. Enkele duizenden mensen vierden in 2015 de processie mee als deelnemer of toeschouwer. Zeer recent is in Bolsward het ‘mirakelboek’ gepubliceerd dat vanaf het eerste wonder is bijgehouden. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel onder de titel ‘’Wonderlijk. Bolswards mirakelboek ontsloten voor iedereen’. Behalve de oorspronkelijke tekst bevat het boek een hertaling in hedendaags Nederlands door Marga Claus en toelichtende artikelen van diverse auteurs over de religieuze en cultuurhistorische betekenis van het mirakel en wonderen in het algemeen. Bijdragen zijn opgenomen van ondermeer bisschop Ron van den Hout, Leo Fijen, Stijn Fens, Paul van Geest en Herman Finkers.

*Mirakel van Maria van Sevenwouden: In 1515 wordt de Hanzestad Bolsward geplunderd en gebrandschat door een Saksische legerbende. Het houten Mariabeeld van de kerk komt in de stadsgracht terecht en drijft miraculeus ‘opwaarts staande’ ongeschonden in het water. Het mirakelboek doet verslag van de vele gunsten en genezingen van gelovigen die sindsdien in de Bolswarder kapel bij het beeld de voorspraak van Maria vroegen. Het oorspronkelijke middeleeuwse Mariabeeld staat tegenwoordig in de St. Franciscusbasiliek van Bolsward. 

 

Vieringen binnenkort