We zullen als parochie en locaties weer met publieke vieringen beginnen op zaterdagavond 13 juni te Workum en op zondagmorgen 14 juni op de andere drie locaties. De kerktijden zullen zijn zoals we gewoon waren:

Workum: zaterdagavond 13 juni 19:00 uur
Makkum: zondagmorgen 14 juni 9:30 uur
Witmarsum: zondagmorgen 14 juni 9:30 uur
Bolsward: zondagmorgen 14 juni 11:00 uur

Na de vieringen is er nog geen gelegenheid om samen koffie te drinken in onze parochieruimten.

We kunnen per viering helaas slechts een beperkt aantal mensen binnenlaten. Het zal nodig zijn om een gratis toegangsbewijs te reserveren. In de weekbrief van komende vrijdag ontvangt u daarover meer informatie.
Wel kunnen we er al dit over zeggen: het ticketsysteem is momenteel zo ingericht dat men enkel in de week voorafgaand aan de viering een plaats kan reserveren. Het is, met andere woorden, niet mogelijk om verder in het voren een plaatsbewijs te bemachtigen.

Als pastoraal team hadden we de hoop al komend weekend met de vieringen te kunnen beginnen. Zoals we vrijdag al aangaven, was dat met flinke slagen om de arm. We weten inmiddels dat niet alles wat nodig is, tijdig op orde kan zijn. We vragen daarom nog een week van uw geduld.

We starten, kortom, weer op het feest van sacramentsdag. We reiken in deze vieringen de communie uit. U zult begrijpen dat in deze merkwaardige tijden er zomaar weer een kink in de kabel kan komen. Mocht dat onverhoopt gebeuren, laten we dat meteen weten.

Heel graag tot snel.
Met vriendelijke groeten namens het pastoraal team, bestuur en locatieraden,

pastoor A. Bultsma

Vieringen binnenkort