Op zondagavond 11 december om 19.00 uur verzorgt RK. Koor Joachim in samenwerking met De raad van kerken Bolsward het traditionele Festival of Nine Lessons en Carols.

Het Festival zal plaatsvinden in de Martinikerk van Bolsward welke zich bijzonder goed leent voor dit soort gelegenheden. In Engeland worden al vele eeuwen Festivals volgens de vaststaande vorm uitgevoerd, waarbij de Bijbellezingen (lessons) centraal staan en afgewisseld worden met koor- en samenzang (carols). 

Het overgrote deel van de liederen is onlosmakelijk verbonden met de geboorte van Jezus en de aankondiging daarvan.
De meeste Carols zijn van origine Engelstalig toch is er tijdens het festival in de Martinikerk ook ruimte voor de Nederlandstalige liederen; dit omdat Carols uit moeten nodigen tot mee zingen.
Daartoe krijgt u dan ook zo nu en dan de gelegenheid.
Het RK. Koor Joachim staat onder leiding van dirigente Cecilia Bekema en heeft 16 leden. Het orgel wordt bespeeld door Jan Sterenberg.
De lezingen zullen verzorgd worden door verschillende Bolswarder voorgangers. Omdat het een viering betreft is de toegang gratis, wel is er na afloop een collecte.
De opbrengst van deze collecte wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar is er voor gekozen om een soepkeuken te steunen. 
Na afloop van de viering is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie. U bent van harte uitgenodigd.

Vieringen binnenkort