alt

Op 11 november 2011 zijn Joël en Liesbeth Kampstra-Roodbergen getrouwd in de St. Franciscuskerk. Graag willen zij op deze manier alle mensen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat hun huwelijksviering op 11 november 2011 goed is verlopen. Het was een heel mooie viering.

Speciaal willen we pastoor van der Wal en Peter de Boer bedanken die zijn voorgegaan in de viering, de acolieten, het koor dat zo mooi heeft gezongen (vooral omdat ze het lied “Omdat Hij leeft” speciaal voor ons ingestudeerd hebben), de organist Bob Bekema, onze familie die een verrassingslied gezongen heeft,

alt

Anton Mulder, de koster, die er voor heeft gezorgd dat alles op tijd klaar stond. Ook willen we de kerkgangers bedanken en de mensen die ons gefeliciteerd hebben op zijn of haar eigen manier. Het was een prachtige viering.

Joël en Liesbeth Kampstra-Roodbergen.


Ook trouwen in de St. Franciscuskerk? Neem contact op met de pastores!

Vieringen binnenkort