altPastoor van der Wal zal per 1 februari 2012 met emeritaat gaan. In de viering van zondag 29 januari 2012 neemt De Viersprong afscheid van pastoor van der Wal.

Het afscheid van de kinderen in de viering van St. Lucia is op zondag 11 december jl. al geweest.

Het programma voor het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 januari 2012 ziet er als volgt uit:

Zaterdag 28 januari 2012: GEEN VIERINGEN IN DE VIERSPRONG.
Zondag 29 januari 2012 vieren we met alle parochianen uit De Viersprong het afscheid met een Eucharistieviering in de St. Franciscuskerk te Bolsward, aanvang 10.00 uur. Aan deze Viering zullen alle koren van De Viersprong meewerken.

Na de viering is de afscheidsreceptie in de theaterzaal van het Marne College, Gysbert Japicxlaan 23 te Bolsward Alle parochianen worden hierbij uitgenodigd. De receptie zal plaatsvinden tussen 12.00 uur en 14.30 uur. (De zaal is vanaf 11.45 uur open).

Bij een afscheid hoort ook een cadeau

Het afscheidscadeau van de parochianen aan pastoor wordt een herinneringsmap. De bedoeling is dat u op één vel papier (A4 formaat) een herinnering schrijft. Dit mag ook op gekleurd papier.

De herinnering kan in de vorm van een verhaal, een leuk voorval, Anchorof zomaar een gedicht, een tekening, foto met onderschrift, of wat u maar aan pastoor kwijt wil.
Alles wat uw creativiteit u in geeft is geoorloofd. Gebruik géén ringbandpapier.
Wij vragen u het blad uiterlijk 25 januari in te leveren bij:
Makkum: Watze Roorda;

Witmarsum: Zr. Lambertina;

Workum: Hes Kienstra;

Bolsward: Parochiesecretariaat.

Pastoor van der Wal heeft laten weten dat parochianen die bij gelegenheid van zijn afscheid een stoffelijke blijk van waardering willen geven, dat zouden kunnen doen door een donatie te storten op rekening nr: 5930.98.617 t.n.v. RK Parochiebestuur onder vermelding van “Pastoor”.

Van deze donaties zal pastoor een eigen gebedsmantel aanschaffen.

Het afscheidscomité.

Vieringen binnenkort