Hierbij treft u de jaarverslagen van enkele werkgroepen uit onze parochie.

Sommige werkgroepen hebben een jaarverslag over het jaar 2010, andere werkgroepen hebben een jaarverslag over half 2010- half 2011 (het werkseizoen). Deze jaarverslagen geven een beeld van de verschillende activiteiten die er zijn in de St. Franciscusparochie. Niet alle werkgroepen hebben een jaarverslag ingeleverd. Alle activiteiten proberen de verkondiging van de Blijde Boodschap van het Evangelie te ondersteunen, op eigen manier en met eigen kleur. Zo ontstaat een kleurrijk palet, dat onderdeel is van de Rooms Katholieke kerk, wat u kunt nalezen in de jaarverslagen.

Deze jaarverslagen zijn ook bedoeld om bekendheid te geven aan alle acitiviteiten die er zijn in de parochie. Vaak hebben de parochianen ( en ook de andere werkgroepen) er geen weet van hoeveel er gebeurt in een parochie. Soms nodigt het lezen van een jaarverslag ook uit om contact met elkaar te zoeken, om samen te gaan werken. Of het nodigt uit om aan te sluiten bij een werkgroep.

Wij hopen dat u met veel plezier de jaarverslagen leest.

Vieringen binnenkort