altZondag 5 februari j.l. werd in een volle Sint Franciscuskerk te Bolsward pastoor A. Bultsma tijdens de eucharistieviering geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de vier parochies Bolsward, Workum, Witmarsum en Makkum; genaamd “de Viersprong”.

Hoofdcelebrant tijdens deze viering was Vicaris - Generaal J. te Velde plaatsvervanger van Bisschop G. de Korte. Medevoorgangster was pastor N ten Wolde. De zang werd verzorgd door het Sint Franciscus dames en herenkoor o.l.v. Cecilia Bekema en organiste was Boudien Janssen.

Na het uitspreken van zijn geloofsbelijdenis en de ambtseed op het evangelieboek met daarna de bevestiging van de vicaris, volgde het voorlezen van de benoemingsbrief van de Bisschop.

Na deze officiële installatie als pastoor van “de Viersprong” werden er symbolen namens de werkvelden van de vier parochies aan hem overhandigd. Het werkveld “Diaconie” bood bloemen aan, “Catechese” een kaars als symbool van het Licht, “Liturgie” de priestersleutel en de priesterkelk die al 4 eeuwen in de Sint Franciscusparochie wordt gebruikt. En werkveld “Communicatie” het parochieblad “de 4-sprong”.

alt

Aan het eind van de viering bedankte pastoor Bultsma voor het warme welkom in de parochies.
Na afloop kon men tijdens de koffie de nieuwe pastoor feliciteren en welkom te heten.

Meer foto's in het fotoalbum

Vieringen binnenkort