Op woensdagavond 4 april, de avond voor Witte Donderdag, zal onze bisschop de heilige oliën wijden en zegenen. 

Het Chrisma voor onder andere doopsels en vormsels, de ziekenolie en de olie voor de geloofsleerlingen.

In dezelfde viering vernieuwen de priesters traditiegetrouw hun wijdingsbeloften. 

Een viering van grote betekenis voor het kerkelijk leven in ons bisdom Groningen-Leeuwarden. 


De oliewijding vindt dit jaar plaats in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden.

 

Datum:  woensdag 4 april 2012

Tijdstip: 19.30 uur

Adres:   Bonifatiusplein 21

              8911 JT Leeuwarden

Vieringen binnenkort