altMet ingang van 1 september a.s. heeft bisschop De Korte pastoor drs. Arjen Bultsma benoemd tot vicaris voor de regio Friesland-Noordoostpolder. Aanleiding van deze benoeming is de keuze van vicaris-generaal Te Velde om in te treden in het klooster.

Arjen Bultsma is 35 jaar. Hij heeft zijn priesteropleiding gevolgd aan het Ariënskonvikt en de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Bovendien heeft hij enkele jaren in Rome gestudeerd. De functie van regiovicaris omvat een kwart formatieplaats. Naast deze functie van regiovicaris blijft pastor Bultsma pastoor van onze parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum.

 

De functie van vicaris betreft met name: het deel uitmaken van de bisdomstaf, het voorzitten van regionale vergaderingen van pastores en van bestuurders, het voeren van welzijnsgesprekken met collega’s en het toedienen van het Vormsel in ons bisdom.

Momenteel is pastoor Bultsma tevens projectleider voor de Romereis van het bisdom die in de herfstvakantie van dit jaar zal plaatsvinden.

De bisdomstaf, ook wel het bisdombestuur genoemd, bestaat vanaf 1 september uit: bisschop De Korte, vicaris-generaal Wellen, regiovicaris Bultsma, econoom mevrouw Lulofs en secretaris-kanselier Pot.

Mgr. De Korte is erg dankbaar dat pastoor Bultsma deze extra verantwoordelijkheid op zijn schouders wil nemen en als jonge energieke priester zijn bestuurlijke en pastorale kwaliteiten ook wil inzetten voor het bisdom als geheel, en in het bijzonder voor de regio Friesland-Noordoostpolder. Mgr. De Korte heeft een groot vertrouwen in een goede samenwerking met hem en de overige leden van de bisdomstaf.


Lees hier een interview met pastoor Bultsma over zijn benoeming als vicaris.

Vieringen binnenkort