alt

Voor liturgische medewerkers en andere belangstellenden

Georganiseerd door de sectie Liturgie van de afdeling Pastorale Dienstverlening van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

De liturgische vieringen zijn belangrijke momenten waarin wij ons geloof beleven. In de liturgie luisteren wij naar Gods woord, ontmoeten wij Hem in tekenen en symbolen en spreken wij ons antwoord uit in gebed, geloofsbelijdenis, lofprijzing en dankzegging. Liturgische vieringen willen Gods lof zingen, ons geloof voeden en zijn een bron van inspiratie.

Voor wie is de kadercursus bedoeld?

De kadercursus is bedoeld voor hen die als parochiaan actief zijn in het voorgaan in diensten of zich daarop willen voorbereiden. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Beide kunnen zich uitsluitend aanmelden via de eigen priester en/of pastoraal werker.

Lees hier de informatiefolder

Vieringen binnenkort