Zondag 23 september a.s. is het startzondag in Witmarsum en wordt de (Friestalige) musical over Noach opgevoerd. De musical over Noach is geschreven en geregisseerd door Gerben Gerbrandy. Vanaf april is een enthousiaste groep spelers, koorleden en muzikanten uit Witmarsum, Zurich en omgeving bezig om de musical tot een succes te maken. Daarnaast zorgen de naaisters, decorbouwers en andere technici ervoor dat alles er mooi uit komt te zien. Er wordt met veel plezier geacteerd, gezongen en muziek gemaakt.
Opvoeringen
De musical wordt 4 keer opgevoerd in “De Hoekstien” aan de Van Aylvaweg te Witmarsum. Zondag 23 september twee keer voor de leden en familieleden van de bij de Oec. Commissie Witmarsum, Pingjum, Zurich aangesloten kerken: de PKN-kerken, de Katholieke Parochie en de Doopsgezinde Gemeente. De diensten beginnen dan om 09.30 uur en 19.00 uur. Hiervoor worden `kaartjes` verstrekt.
Maandag 24 september en vrijdag 28 september vinden er opvoeringen van de musical Noach plaats om 20.00 uur, voor iedereen die de musical graag wil zien.
Er is geen entree of toegangskaart nodig, maar aan het eind van de uitvoering wordt een collecte gehouden voor de gemaakte onkosten.
Kaartverstrekking
U kunt de kaartjes voor de uitvoeringen op zondag 23 september op zaterdag 15 september van 10.00 – 12.00 uur ophalen op de volgende adressen:
- De Koepelkerk te Witmarsum en De Hervormde Kerk te Pingjum -
Deze kaartjes kosten niets en worden verstrekt om te voorkomen dat er zondagmorgen geen plaats meer is, terwijl er zondagavond nog wel plaats is. Vanzelfsprekend wordt ook op zondag geen entree gevraagd, maar aan het eind van de uitvoering wordt een collecte gehouden voor ons project en ter bestrijding van de gemaakte onkosten. Na 15 september is het nog mogelijk om kaartjes te “bestellen”, zolang de voorraad strekt. Dit kan bij Jeltje Terpstra, Tsjasker 30 te Witmarsum, tel. 532267.
Witmarsum
 
Kinderoppas/Napraten
Tijdens de uitvoering van zondagochtend 23 september is er kinderoppas aanwezig in de kerkenkamer bij de Koepel. Na afloop van alle uitvoeringen is er gelegenheid om onder het genot van koffie/thee na te praten.
U bent allen van harte welkom!
Namens het Oecumenisch Overleg, 
                                                    Jeltje Terpstra.

Vieringen binnenkort