De besturen van de vier parochies die deel uitmaken van de Viersprong Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum) waren al voordat het bisdom met reorganisatieplannen op de proppen kwam in overleg over samenwerking. Voor het Bisdom interviewde Marlies Bosch twee leden van de projectgroep die het fusieproces begeleidt.

altHans Hettinga (foto links) is veeboer en behoort tot de Werenfriedusparochie in Workum. Patrick Janssen is industrieel ontwerper, hij kerkt in Bolsward. Beiden zijn lid van de projectgroep die de fusieplannen uitwerkt. De leden van de projectgroep zijn geen van allen parochiebestuurder. Daar is bewust voor gekozen. Er is gezocht naar de juiste persoon op de juiste plek.

De klus klaren

Hans Hettinga: “De parochiebesturen waren al intensief bezig met samenwerking toen de bisschop zijn plannen voor de toekomst aankondigde. De besturen kwamen met het plan om mensen op persoonlijke titel, uitgezocht op de benodigde kwaliteiten, te benaderen om deel te nemen aan de nieuwe projectgroep. Ze vroegen mij als voorzitter. Ik had nooit iets bijgedragen aan onze parochie, maar zit wel in de gemeentepolitiek. In die functie speelde ik een rol bij de fusie van vijf gemeenten. Dat deed ik als lid van de CDA-fractie. Ik vond die fusie een goed idee. Ik geloof dat dat een grote rol speelde bij mijn benoeming. Ik sta positief in dit proces, de klus moet worden geklaard, dus ik ga ervoor.”

Kerk en gemeente

Patrick Janssen

Patrick Janssen, de communicatieman van de projectgroep, is daarentegen wel actief in zijn parochie. “Ik maak de website van de parochie, begeleid de jongerengroep na het vormsel en ik begeleidde onlangs een reis naar Lourdes. Ik ga op de Romereis mee als busleider. Maar ik was ook actief in de gemeentepolitiek als voorzitter van het CDA in Bolsward en heb het fusieproces van de gemeenten meegemaakt. De daarmee opgedane ervaringen neem ik mee in dit proces. De andere collega’s zijn daar ook op uitgezocht. We hebben als groep dezelfde insteek en voelen dat we het met elkaar zullen rooien.”

 

Schoonheidsprijs

Hans Hettinga: “De pastores, Nelleke ten Wolde en Arjen Bultsma, stimuleren het proces en dat maakt dat er schot in zit. Natuurlijk moesten we eerst verder kennismaken met de mensen van de verschillende parochies, maar het feit dat de neuzen van de vier besturen al dezelfde kant op stonden, zorgde ervoor dat we een positief ingestelde achterban hebben. We hebben eerst alles op een rijtje gezet en vervolgens een projectplan gemaakt. Dat staat ook op de websites. We hebben in het traject een compromis gesloten tussen snelheid en zorgvuldigheid. We zijn van plan daarmee de schoonheidsprijs te winnen, niet de snelheidsprijs. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de uiteindelijke parochie.”

Gezien en gehoord

Patrick Janssen: “Natuurlijk pikt de projectgroep signalen op van mensen in parochies die zo hun twijfels hebben. Daarom is het belangrijk om mensen in de projectgroep te hebben die naar het gezamenlijke belang kunnen kijken en niet alleen naar die van hun eigen parochie. We gaan wel voortvarend te werk, maar gaan door presentaties aan de diverse parochies de mensen op de hoogte houden. Dat werkt heel positief.

Het is belangrijk dat mensen zich gezien en gehoord voelen. We zijn in dienst van alle vier parochies, niet alleen in die van onszelf. Begin juli hebben we het projectplan gepresenteerd aan de vier parochies en dat is heel positief ontvangen. Als alle stappen zijn afgewerkt moet er zorgvuldig naar een nieuw bestuur voor de parochie worden gezocht en dan is ons werk gedaan. We verwachten dat dat op 1 januari 2014 het geval zal zijn.”

Obstakels

Hans Hettinga: “Het liturgische schema wordt geherstructureerd, daar zijn sommige mensen niet blij mee. Ons gaat het erom om daar een balans in te brengen en de betrokkenheid van alle parochianen te vergroten of vast te houden. Dat is de uitdaging. Daardoor ontstaan nieuwe kansen om buiten de gebaande paden te treden, vooral ook over hoe men geloof en vieringen beleeft. We willen benadrukken dat we door samenwerking sterker worden, terwijl er natuurlijk gevoelens zijn dat dit plan uit nood geboren is. We gaan ervan uit dat de kerkgebouwen blijven bestaan, met wat we nu nog de ‘locatieraad’ noemen en dat het nieuwe parochiebestuur er is voor de langetermijnplanning. Maar sommige werkgroepen, zoals die van de voorbereiding van eerste communie en vormsel, kunnen samenwerken, waardoor we efficiënter omgaan met tijd en menskracht. We gaan dus helder op papier zetten wat bij het bestuur hoort en wat bij de locatie. Iedere parochie ziet inmiddels de noodzaak in van een fusie, dat is de bodem van het aangegane proces.”

Doel

Patrick Janssen: “We willen met vernieuwd elan het geloof in onze regio vitaliseren, met een helder plan, met een eigen visie op de toekomst, en met een tijdslijn waarin alle acties die nodig zijn op een rijtje staan. Er zijn nu vier werkgroepen, gebaseerd op de taken die wij hebben: communicatie, financiën, beheer en secretariaat. Daarin zitten mensen uit alle vier de parochies. Op die manier krijgen we goede feedback en kunnen we snel terugkoppelen. We gaan er door de positieve insteek van uit dat we, als er problemen komen, die samen kunnen oplossen. We zijn als Viersprong dit traject ingegaan omdat we het willen, niet omdat we het moeten.”

Dit artikel van Marlies Bosch verschijnt ook in het bisdomkatern in de parochiebladen van parochiemagaZIN in oktober 2012

Vieringen binnenkort