Op maandag 8 oktober vindt de start plaats van de groepen waarin volwassenen bij elkaar komen om hun ervaringen met hun geloof in het dagelijks leven te delen en om daarbij steun en inspiratie te vinden in de Bijbel, onze geloofstraditie en elkaar.
In onze parochies zijn meerdere van deze groepen, waarin U kunt denken aan bijvoorbeeld Geloven Nu en God in Gaast. Bovendien staat in het beleidsplan van onze bisschop, dat er gestreefd wordt naar kleine geloofsgroepen, waarin mensen vertrouwd kunnen raken met elkaar en met de schatten van onze kerk. We willen proberen om tot één of enkele van die kleine geloofsgroepen te komen in onze parochie. Alle volwassenen die het aanspreekt, om zelf en met anderen wat intensiever met geloof en dagelijks leven bezig te zijn, nodigen we van harte uit.
Op maandagavond 8 oktober 2012 komen we om 19.45 uur bij elkaar in de parochiezaal van Bolsward. Huidige deelnemers ontvangen persoonlijk een uitnodiging, maar alle geïnteresseerde parochianen van onze vier parochies zijn welkom. U kunt deze avond ervaren, hoe zo’n gesprek over “geloven op maandag”  in een groep u bevalt. Na opening met gebed en een uitleg over de bedoeling van de avond zullen we met zijn allen op verschillende manieren met een Bijbellezing aan de slag gaan, steeds op het raakvlak van geloof en leven.
Na dit inhoudelijk gedeelte en een korte pauze maken we vanaf ongeveer kwart over 9 afspraken voor het nieuwe seizoen, zowel in de bestaande groepen als voor eventuele nieuwe groepen.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten!
 Leiding Geloven Nu, Werkgroep God in Gaast
Pastor Nelleke ten Wolde.

Vieringen binnenkort