altWereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners. Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking). De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de minderheid. Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar.

Katholieke Kerk

Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven bisdommen, met ongeveer 143 parochies. De Katholieke Kerk zet zich vooral in voor het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook houdt de Kerk zich bezig met problemen als emigratie en de situatie van vrouwen.
Problemen
Een groot probleem is de emigratie van jonge mannen naar Europa. Als ze de overtocht al overleven, wacht hen een onzekere toekomst. In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven.
Een ander probleem is het nog veelvuldig voorkomen van vrouwenbesnijdenis, hoewel het al lang officieel verboden is. Zuster Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack, gaat samen met haar team de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking.
 
Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en geef aan de deurcollecte
op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566

Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.
Meer weten? www.missio.nl
Van harte aanbevolen door de VOM werkgroep

Vieringen binnenkort