Bij deze wil ik u weer wat bijpraten over waar ik de afgelopen periode binnen de diaconie mee bezig ben geweest.
Op het moment dat u dit stukje leest is de Dag van de Armoede in Bolsward achter de rug. Ik hoop en verwacht terwijl ik dit schrijf, dat het een mooie inspirerende dag is geweest en dat we het onderwerp armoede in Nederland en dan vooral in relatie met jongeren op een zinvolle manier onder de aandacht hebben gebracht. Het voortraject naar de dag toe heb ik al als zeer waardevol ervaren. In de werkgroep waren veel kerkelijke en maatschappelijke organisaties actief betrokken. De Dag van de Armoede begon te leven in Bolsward! Het gonsde en er kwamen spontaan aanmeldingen binnen van mensen en organisaties die een bijdrage wilden leveren. De gedichten van de leerlingen kwamen binnen en ik mocht er alvast een aantal lezen. Prachtig om te zien hoe leerlingen bezig zijn geweest met het onderwerp. In de volgende 4-sprong zal ik u natuurlijk berichten over hoe de Dag van de Armoede is verlopen.
De werkgroep heeft aangegeven na de Dag van de Armoede verder te willen gaan om initiatieven rond armoedeproblematiek te ondersteunen en uit te gaan
werken. Verder heeft er op 11 oktober een door de gemeente en Timpaan georganiseerd breed overleg plaatsgevonden in Bolsward. Hier waren 25 organisaties(vrijwillig en professioneel) voor uitgenodigd die zich bezighouden met welzijn, zorg en armoedeproblematiek in Bolsward. Het was een goed overleg waarin ik de gelegenheid heb gekregen om een presentatie te geven met als inhoud een aantal initiatieven waar ik mee bezig ben in het kader van diaconie in Bolsward en omgeving. Zo heb ik iets verteld over het tuinproject voor minima, het schuldhulpmaatjesproject en het opzetten van een diaconaal ontmoetingscentrum in Bolsward. Over deze initiatieven zal ik u in de komende tijd blijven informeren. Verder wil ik u nogmaals informeren over :
 
Stille Hulp
Met een zekere regelmaat komt het, juist ook in deze tijd, voor dat mensen tussen wal en schip raken of door wat voor reden dan ook niet meer weten hoe ze financieel rond moeten komen. In die gevallen kan er een beroep op stille hulp vanuit de diaconie of de caritas van de kerk worden gedaan. Als diaconie of caritas zullen we altijd eerst vragen of de hulpvrager gebruik maakt van uitkeringen of andere regelingen waarvoor ze in aanmerking komen. Het komt echter voor dat de officiële instanties de regels strikt moeten toepassen, terwijl er wel sprake is van een schrijnende financiële situatie. Misschien bent of kent u iemand die moeilijk zit, al is het maar tijdelijk. U hoeft geen lid te zijn van een kerkgenootschap om in aanmerking te komen voor hulp.
De hulp is uit principe bedoeld voor iedereen die in een situatie zit waar acute nood is. De diaconie of de caritas van de kerk is er om de acute nood tijdelijk te verlichten en om te helpen zoeken naar een balans tussen inkomsten en uitgaven. De doelstelling is het helpen van mensen die financieel in de knel zitten, te 'helpen waar geen helper is'. We noemen het stille hulp omdat uw privacy gewaarborgd is. De aanvraag blijft tussen u en ons. Het telefoonnummer voor het aanvragen van stille hulp is: 06-39854955.
 
 
Kees van Kordelaar tel. 06-19905519
        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vieringen binnenkort