Zaterdag 1 en zondag 2 december zal de VOM-groep achter in de Franciscuskerk na de vieringen allerlei producten uit Afrika verkopen voor het Kids Care en Support Trust in Zuid-Afrika.
Kids Care and Support Trust werkt in 3 townships in de buurt van Pretoria in Zuid-Afrika voor weeskinderen, die hun ouders verloren hebben aan AIDS en/of voor kinderen, die zelf aan die ziekte lijden.
Het gaat om een naschoolse opvang. Zij worden ondersteund door een gemotiveerde groep van 20 getrainde vrijwilligers, die niet alleen de kinderen (tussen 1 en 21 jaar) bijstaan met raadgevingen, counseling, rouwverwerking, sport, spel en spirituele bijstand, programma’s in voorlichting, hygiëne, maar ook hun pleegouders. De 450 weeskinderen wonen bij pleegouders in een thuissituatie. Meestal zijn die kinderen bij familieleden, zoals grootouder(s), maar wonen ook wel bij een oudere zus (boven de 18 jaar). Begeleiding en voorlichting voor pleegouders is daarbij gewenst en noodzakelijk.
Elke dag een gebalanceerde warme maaltijd (voor sommige kinderen de enige maaltijd per dag) en materialen voor de na schoolse opvang kost geld!

WILT U HELPEN?

Banknummer van KIDS Care and Support Trust is: Friesland Bank 29.00.42.402 te Franeker
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
Marlies Breeuwsma,Felsumerleane 30, 8843 KB Spannum Tel:0517 342134
 
De verkoop zal na de vieringen van 19.00 uur op 1 december en na de viering van 11.00 uur op 2 december achter in de kerk plaats vinden. Het betreft hier niet alleen producten uit Afrika, zoals struisvogeleieren en houtsnijwerk maar ook, zoals kraamcadeautjes, rozenkransen, handdoeken in creatieve verpakkingen en….. nog veel meer handgemaakte producten.
 
Door de VOM werkgroep: van harte aanbevolen!

Vieringen binnenkort