Inzameling speelgoed op 24 november: 10.00 - 13.00 uur op Nieuwmarkt 31

Wat zullen er weer veel kinderhartjes sneller kloppen… wat brengt hij voor ons mee…Maar papa en mamma zeggen dat het moeilijk wordt dit jaar.
Papa en mamma worden namelijk ondersteund door de voedselbank evenals 30 andere gezinnen in Bolsward en omstreken. Daarom willen wij ons ook dit jaar inzetten voor deze kinderen. Wij organiseren daarom een inzamelingsactie voor speelgoed voor kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar. Onze vraag: Heeft u nog speelgoed liggen waarvan u weet dat een kind daar nog veel plezier aan kan beleven, dan vragen wij u dit te brengen naar het adres: NIEUWMARKT 31 te Bolsward op zaterdag 24 november 2012 tussen 10.00 uur en 13.00 uur.
Wilt u ons steunen met een bijdrage? Dat kan op giro: 4207780 t.n.v. Sint Speelgoed actie. Uw steun wordt erg op prijs gesteld!!
Voor meer inlichtingen kunt u bellen met Lolke Dijkstra 0515 569892.

Vieringen binnenkort