Maak uw bijdrage over op rekeningnummer 2153.06.511

Onze parochie is financieel voor een groot deel afhankelijk van de bijdragen van parochianen. Om de twee jaar vragen wij onze parochianen om een bijdrage voor de komende twee jaar toe te zeggen. Het is de actie Kerkbalans, die laatstelijk is gehouden in januari 2011. De eerstvolgende actie zal dus in januari 2013 zijn, waarvoor een commissie al weer de eerste voorbereidingen heeft getroffen.
De meeste parochianen hebben ons gemachtigd om de bijdrage periodiek te incasseren van de bankrekening. Een deel geeft er de voorkeur aan om zelf voor betaling van de toegezegde bijdrage te zorgen. Voor zover men dit nog niet of niet geheel heeft gedaan vragen wij hierbij de betreffende parochianen om de toegezegde bijdrage over te boeken op de bankrekening van het parochiebestuur bij de ABNAMRO-bank, rekeningnummer 2153.06.511.
Voor uw bijdrage en medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank.
Ook parochianen die (nog) geen bijdrage hebben toegezegd nodigen wij van harte uit alsnog een bedrag over te boeken. Wij kunnen uw bijdragen goed gebruiken, vooral nu een deel van de inkomsten is weggevallen door tegenvallende resultaten uit de opbrengsten van beleggingen. De laatste jaren geeft de exploiatierekening nadelige saldi van rond € 40.000,00. Bedragen die moeten worden afgeboekt op het eigen vermogen. Dat betekent dat we in een negatieve spiraal zitten. Daar kunnen we met elkaar iets aan doen middels een bijdrage op banknummer 2153.06.511. Hartelijk dank !
 
Namens het parochiebestuur
Wytze Franzen, penningmeester.

Vieringen binnenkort