Sint Maartenviering in de Franciscuskerk

Zaterdagavond 10 november waren ruim dertig kinderen met hun ouders en grotere broers en zussen naar de St. Franciscuskerk in Bolsward gekomen om samen Sint Maarten te vieren.
De viering werd begonnen met een lampionnenoptocht door de kerk, waarna de kinderen hun ouders weer mochten opzoeken. In de eerste lezing werd het verhaal van Sint Maarten verteld. Het evangelie over de werken van barmhartigheid sloot hier mooi op aan.

Na de eerste lezing mochten de kinderen een tekening maken over het verhaal van Sint Maarten met daarbij iets dat ze zouden willen delen, net als Sint Maarten met zijn mantel deed. De kinderen mochten voor de kerk vertellen wat ze getekend hadden om daarna de tekening aan iemand weg te geven, net als Sint Maarten de helft van zijn mantel weggaf.

De viering was gevuld met Sint Maartenliederen gezongen door het Sint Franciscuskinderkoor. Op het eind van de viering liepen de kinderen weer met hun lampionnen in optocht door het kerk. Er werden oude Sint Maartenliedjes gezongen, waarbij het Boalserter Sint Maartenslied uit volle borst werd mee gezongen: “O! Suntene Matten.” De kinderen konden natuurlijk niet naar huis zonder eerst nog wat lekkers te hebben gekregen.
 
 
Voorgangers: Dominicus Kamsma en Jozefien van der Werf
Zang: St. Franciscuskinderkoor o.l.v. Cecilia Bekema
Orgel: Boudien Janssen-Terbraak
m.m.v. leerkrachten van de St. Maartenschool en begeleiders van de Kinderwoorddienst voor de opvang en begeleiding van de kinderen en Helen Oosterbaan voor de tractaties.

Vieringen binnenkort