Op zondagavond 9 december om 19.00 uur verzorgt RK. Koor Joachim in samenwerking met de Raad van Kerken Bolsward het traditionele Festival of Nine Lessons en Carols. Het Festival zal plaatsvinden in de Martinikerk van Bolsward. In Engeland worden al vele eeuwen festivals in deze vorm uitgevoerd, waarbij de Bijbellezingen zogenoemde lessons centraal staan en afgewisseld worden met koor- en samenzang de carols.
Dit alles volgens een vaststaande structuur. De oudste Carols zijn ontstaan in de 15e eeuw uit liederen die men zong bij dansen die in een kring werden uitgevoerd. De meerderheid van deze liederen is onlosmakelijk verbonden met de geboorte van Jezus en de aankondiging daarvan. Hoewel de meeste Carols van origine Engelstalig zijn is er tijdens het festival in de Martinikerk ook ruimte voor andere talen. Carols moeten uitnodigen tot mee zingen.
Daartoe krijgt u dan ook ruimschoots de gelegenheid. Het RK Koor Joachim staat onder leiding van Cecilia Bekema. Het orgel wordt bespeeld door Jan Sterenberg. De lezingen zullen verzorgd worden door verschillende Bolswarder voorgangers. Omdat het een oecumenische viering betreft is de toegang gratis, wel is er na afloop een collecte. Deze collecte is ten bate van het tuinproject Bolsward. Een project wat gericht is op het exploiteren van moestuinen voor mensen met een minimum inkomen die zo kunnen voorzien in hun behoefte in groente en fruit. Na afloop van de viering is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie.
 
U bent van harte uitgenodigd.
 
vriendelijke groeten,
Tiemen Hoitinga, Joachimkoor.

Vieringen binnenkort