op zondag 15 december zullen we tijdens de vieringen de kerstkindjes zegenen. In Bolsward in de viering die om 11:00 uur begint, in Makkum, Witmarsum en Workum in de vieringen die om 09:30 uur beginnen. in Bolsward is zaterdagavond om 19:00 uur de O-antifonenviering, In deze viering worden de kerstkindjes NIET gezegend.

Er komt voorin de kerk een tafel te staan waarop ook het kindje-Jezus-beeld uit de kerststal van de parochie zal worden neergezet. U kunt uw eigen beeldje van het kindje Jezus daarbij plaatsen. Tijdens de viering (als slot van de voorbede) zullen we dan een zegengebed uitspreken over deze kerstkindjes. Als teken dat we met kerst heel graag Jezus ontvangen in onze wereld, in onze huizen en in ons leven. Tegelijk vragen we God natuurlijk ons daarbij te helpen.

Om dit goed te laten verlopen een paar praktische zaken: Als uw kindje-Jezus-beeldje vast zit aan een kribje of aan de hele kerststal: dat is niet erg, neem het gerust mee. We zullen geen wijwater gebruiken, dus voor waterschade hoeft u niet te vrezen. Het is handig om uw naam te bevestigen aan het beeldje. Door een stickertje op de rug of anders middels een etiketje aan een touwtje. Het leuke is dat we zo een kleine tijdelijke tentoonstelling van beeldjes krijgen. De ervaring leert dat ook kinderen het leuk vinden om dat te zien.
 
pastoor A. Bultsma.

Vieringen binnenkort