Pastoor Bultsma zegent de Kerstkindjes in de Sint Franciscuskerk te Bolsward op 16 december 2012In de Eucharistieviering van zondag 16 december zijn in de Franciscuskerk van Bolsward de beeldjes van kindje Jezus gezegend. Bijna 60 kerstkindjes en kerstgroepen werden gezegend. Zo'n tien daarvan waren gemaakt door de kinderen bij de Kinderwoorddienst.

De parochianen konden de beeldjes meenemen en vooraan op het altaar plaatsen. Pastoor Bultsma sprak tijdens de viering een speciale zegenbede uit. In de jaren zestig werd deze zegenbede door paus Paulus de Zesde weer ingevoerd. Hij schreef een speciale zegenbede die deze zondagmorgen ook weer werd uitgesproken door pastoor Bultsma. Als teken dat men met kerst graag Jezus ontvangen wil in de wereld, in de huizen en in het leven. Ook in de andere drie kerken van De Viersprong werden deze dag de kerstkindjes gezegend. (video: Ton Visser)

Lees verder voor de Zegenbede. De foto's staan in het fotoalbum.

Zegenbede voor kerstkindjes

God, heilige Vader,
Uw liefde voor de mensen is zo groot
Dat Gij uw eniggeboren Zoon gezonden hebt,
die uit U geboren is vóór alle tijden.

Wij bidden U:
Zegen deze kerstkribbes,
deze beeldjes van het kindje Jezus,
die vreugde zullen brengen in het christelijk gezin.

Laat deze uitbeeldingen van het mysterie van de mensworden
het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen,
de hoop van kinderen doen herleven
en in allen de liefde doen toenemen.

Dat vragen wij U
door Jezus, uw geliefde Zoon,
die ons door zijn dood en verrijzenis heeft verlost
en blijvend onze voorspreker is bij U:
Christus, onze Heer.

Amen

Vieringen binnenkort