Ondersteun de kerk in de Actie Kerkbalans 2013

In de eerste weken van januari 2013 ontvangen de parochianen een brief met informatie over de Actie Kerkbalans 2013. Een actie met als slogan “Wat is de kerk u/jou/mij waard?”. De actie moet geld bijeen brengen voor dekking van de jaarlijkse exploitatielasten van onze parochie. Voldoende geld, want de begroting vertoont de laatste jaren een tekort van rond de € 40.000,00.
Na een ingrijpende bezuinigingsronde bedragen de jaarlijkse lasten van onze parochie nu rond € 175.000. Aan inkomsten uit beleggingen, collecten en stipendia is in de begroting ruim € 50.000 opgenomen. De resterende € 125.000 zullen we met elkaar als parochianen op moeten brengen met de actie Kerkbalans voor de jaren 2013 en 2014.

In voorgaande jaren bedroegen de opbrengsten rond € 100.000. Willen we de benodigde € 125.000 dus realiseren dan zullen we het draagvlak moeten verbreden en verdiepen. En dat moet kunnen. Voor de actie Kerkbalans benaderen we rond 1400 adressen, waarop één of meerdere parochianen wonen. Gemiddeld ontvangen we van 60% een toezegging voor een bijdrage, variërend van € 5 tot soms meer dan € 100 per maand. Als ook de resterende 40% van de parochianen reageren met een toezegging dan moeten we rond kunnen komen.
Wat wij vragen is dus dat de groep parochianen die nu al bijdragen hun bijdrage opnieuw voor twee jaar toezeggen. Misschien is het zelfs mogelijk die bijdrage iets te verhogen. Van parochianen die tot nu toe niet of niet meer bijdragen vragen wij een toezegging te overwegen. Het hoeft niet veel te zijn. Een bedrag van € 5,00 of € 10,00 per maand is de kerk al heel wat waard. Zeker wanneer die bijdragen komen van de jongere parochianen. Want we zien dat nu 75% van de bijdragen wordt opgebracht door de ouderen onder ons.

Wilt u informatie over de mogelijkheden van aftrek als gift voor de Inkomstenbelasting dan verwijzen we u graag naar de site van de Belastingdienst. Periodiek schenken bij notariële akte levert extra fiscale voordelen op, die u geheel of voor een deel ook weer ten goede kunt laten komen aan de kerk. Meer informatie daarover vindt u op de site www.schenken.nl .
Zeg gul toe, vul de machtigingskaart in, het is uw kerk heel wat waard!!

Vieringen binnenkort