Sinds de eerste adventszondag volgen we een nieuw vieringenrooster. We merken dat dit heel goed gaat. Daarom willen we u allemaal hartelijk dankzeggen voor uw flexibiliteit en uw trouw. Het pastoraal team, maar ook de besturen hebben erg veel waardering voor hoe u met deze wijzigingen bent omgegaan.

Toen we in aanloop naar het nieuwe rooster gesprekken voerden, kwam heel duidelijk de wens naar voren om meer achtergrondinformatie te krijgen. Daarom willen we drie thema-avonden beleggen: 13 mei gaat over het kerkelijk jaar, 27 mei over de spiritualiteit van de eucharistie en 17 juni over eucharistie en diaconie. De avonden zijn in Bolsward en nadrukkelijk bedoeld voor een ieder die belangstelling heeft. In komende parochiebladen zullen we nader uitleggen wat we met deze avonden voor ogen hebben. We zeggen vast toe dat het informatieve, maar ook toegankelijke avonden worden.

Ons parochieblad willen we ook gebruiken om u achtergrondinformatie bij de vieringen te geven. Te beginnen met dit nummer zullen we zeven artikelen publiceren die aan de hand van een thema inzicht geven in de liturgie in het algemeen en de eucharistieviering in het bijzonder. De zeven thema’s zijn: 1) Samenkomst, 2) Gebed, 3) Taal, 4) Met en zonder woorden, 5) Dialoog, 6) Offer en 7) Zending. Wie niet kan wachten tot deze artikelen in het parochieblad verschijnen kan alvast gaan kijken op www.abultsma.nl. Onder het kopje artikelen zijn alle zeven teksten al te vinden.

In het najaar zullen we nog een cursus aanbieden, maar daar zullen we later meer over vertellen.

We hopen op onder andere deze manier uw vragen van antwoord te voorzien en bovenal zodoende met nog meer plezier en groter vrucht samen de liturgie te vieren.

Pastoor A. Bultsma.

Vieringen binnenkort