Afgelopen 1 februari is het alweer een jaar geleden dat ik als diaconaal opbouwwerker in de 4-sprong aan de slag ben gegaan. Zeker in het begin was het pionieren, waar ga ik me op richten, hoe kan en ga ik de functie vormgeven.
Is er wel armoede en zo ja, wat kan en ga ik er aan doen? Er ligt een goed uitgewerkt beleidsplan van de PCI, maar hoe ga ik hier handen en voeten aan geven in de diaconale praktijk van alledag. Als u het een beetje heeft gevolgd het afgelopen jaar dan heeft u gemerkt en wellicht ondervonden dat er het nodige is gebeurd op diaconaal gebied binnen onze vier parochies.
In het afgelopen jaar heb ik een basis gelegd, de functie van diaconaal opbouwwerker op de kaart gezet. Voor het komende jaar wil ik vanuit deze basis werken aan een aantal projecten te weten: het uitvoeren van de kanskaartmethode, het ondersteunen bij het opstarten van een buurttuin, het opzetten van een kledingbank, een diaconaal ontmoetingscentrum en het organiseren - samen met de mensen van de Bolder - van een dag voor mensen die deel uitmaken van het netwerk van mensen met psychische problemen en/of een psychiatrische stoornis. Wilt u meer informatie over bovenstaande projecten kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen. Ik vertel u er graag meer over. Daarnaast besteed ik een gedeelte van mijn tijd aan het bezoeken van mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan ondersteuning. Regelmatig zijn dit mensen die ik na verloop van tijd kan koppelen aan een schuldhulpmaatje. Goed nieuws hierbij is dat er deze maand 14 nieuwe schuldhulpmaatjes worden opgeleid in Bolsward.
Verder wil ik graag nog iets vermelden over de drie avonden over het katholiek sociaal denken die ik samen met Dominicus Kamsma mag inleiden. Ik ervaar het als erg inspirerend dat er op de eerste avond dertig mensen aanwezig waren die samen op zoek gingen naar wat het katholiek sociaal denken en de diaconale praktijk van alledag ons te melden kan hebben en wat het voor ons betekent in ons alledaagse leven. Ik verheug me zeer op de volgende twee avonden, te beginnen op 27 februari a.s.
Als laatste nog maar een oproep; denkt u op wat voor manier dan ook een bijdrage te kunnen leveren aan bovengenoemde initiatieven, laat mij dat dan weten. U bent meer dan welkom en uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 
Vrede en alle goeds,

Kees van Kordelaar, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06-19905519.

Vieringen binnenkort