Dit weekend is het Palmpasen. In de gebedsviering op zaterdag vieren we samen met de St. Maartenschool en de Eerste-communicantje de intocht van Jezus in Jeruzalem. Kinderen uit groepen 4/5 zullen een spel spelen en de palmtakjes zullen gezegend worden.

In deze gezinsviering mogen kinderen hun palmpasenstok meenemen. De viering begint om 19:00 uur in de Franciscuskerk. De kinderen verzamelen om 18:45 uur in de parochiezaal.

In de eucharistieviering op Palmzondag zingt het R.K. koor Joachim de vesperpassie van Willem Vogel. In dit passieverhaal naar het evangelie van Mattheüs herdenken we het feestgevoel rond intocht van Jezus in Jeruzalem en het gevoel van ontreddering na de kruisiging later.

Deze viering begint om 11.00 uur in de Franciscuskerk. Voor de kleinsten is er crèche in de parochiezaal. N afloop van de viering is er zoals gebruikelijk koffiedrinken in de parochiezaal.

Steun onze jongeren voor de WJD!

Vieringen binnenkort