Bij het invoeren van het nieuwe vieringenrooster hebben we als pastores toegezegd wat extra aandacht te zullen besteden aan de achtergronden van onze (eucharistische) liturgie. Vandaar dat er sindsdien steeds een artikel over liturgie is opgenomen in het parochieblad. Daarnaast zullen we in het najaar nog een kleine cursus organiseren. Dit voorjaar bieden we voor belangstellenden 3 thema-avonden aan. Om aan deze avonden te kunnen deelnemen is geen voorkennis nodig! Het is bovendien niet nodig alle avonden te bezoeken. Ze houden wel verband met elkaar, maar kunnen los van elkaar worden bezocht. De drie avonden zijn:
 
1.       Is de zondag echt zo belangrijk? Over het kerkelijk jaar en de zondag
Datum: 13 mei 2013 om 19.30 – 21.30 uur
Locatie: parochiezaal Bolsward (links naast de kerk)
Inleider: pastoraal werkster N. ten Wolde
2.       Wat heeft de eucharistie met ons geloofsleven te maken? De spiritualiteit van de Eucharistie.
Datum: 27 mei 2013 om 19.30 – 21.30 uur
Locatie: parochiezaal Bolsward (links naast de kerk)
Inleider: pastoor A. Bultsma
3.       Eucharistie en diaconie: tot uw dienst!
Datum: 17 juni 2013 19.30 – 21.30 uur
Locatie: parochiezaal Bolsward (links naast de kerk)
Inleider: diaconaal opbouwwerker K. van Kordelaar
 
We hopen op mooie en informatieve avonden. U bent allen zeer welkom!

pastoraal team van De Viersprong

Vieringen binnenkort