Bezorgers gezocht!

In april gaan we een pilot starten in Bolsward rond het kanskaartproject. Het kanskaartproject is een initiatief om te komen tot een gezamenlijke lokale armoede aanpak. Een kanskaart is een handzaam overzicht van regelingen voor inkomensondersteuning. Daarnaast staan de samenwerkende organisaties die informatie en advies kunnen geven vermeld op de kanskaart. De kanskaart wordt huis aan huis verspreid in een wijk in Bolsward en ook weer opgehaald.

Op deze manier worden mensen gestimuleerd om gebruik te maken van voorzieningen waar ze wellicht recht op hebben, maar geen weet van hebben of niet weten hoe. Bij de kanskaart wordt ook een brief met uitleg meegegeven. De verwerking van de vragen die voortkomen uit de kanskaartactie zullen worden verwerkt door de Papierwinkel van Timpaan en de Thuisadministratie van Humanitas. Het FSU (Fries Steunpunt Uitkeringsgerechtigden) is op de achtergrond aanwezig om zo nodig complexe vragen te beantwoorden.
De gezamenlijke diaconieën van de Gasthuis- en Martinikerk en de Franciscusparochie hebben zich aan dit initiatief verbonden. Voor de vrijwilligers die de kanskaarten gaan rondbrengen en ophalen zal er eerst een door het FSU verzorgde training worden georganiseerd in Bolsward.   
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers en ik hoop dan ook van harte dat bovenstaand verhaal u zo heeft aangesproken dat u zich aanmeldt. De tijdsinvestering zal ongeveer drie keer twee uur zijn. Ik zie uit naar uw reactie,
Vrede en alle goeds,
Kees van Kordelaar,
Diaconaal opbouwwerker de 4-sprong, 06-19905519

Vieringen binnenkort