Een gave van parochianen aan parochianen.

Een gave om parochianen tijdens hun ziek zijn een kleine attentie te kunnen geven. Een gave om met de parochianen, die terug keren uit het ziekenhuis, onze vreugde te laten delen bij geboorte, jubilea en bij bepaalde verjaardagen. Zo ook voor de paasdagen zullen onze zieke medeparochianen een attentie van ons ontvangen. Weet u een zieke medeparochiaan dan kunt u die opgeven bij mevr. K. Brandenburg (tel. 573452).
Dit alles verzorgen wij uit uw bijdrage van het “ Goede Week Offer”. In de week voor Pasen komen parochianen namens ons weer bij u aan de deur voor uw bijdrage. Uw financiële gave bevelen wij van harte aan. Indien uw gift onverhoopt niet wordt opgehaald verzoeken wij u deze in de brievenbus van de pastorie te deponeren. Alvast onze oprechte dank!
 
Namens het actiecomité Welzijnswerk
 St. Franciscusparochie Bolsward F.B. Visser.

Vieringen binnenkort