Per 1 januari 2014 zullen de parochies van De Viersprong (Bolsward, Makkum, Witmarsum, Workum) samengaan in één nieuwe parochie. Het bestuur van deze nieuwe parochie zal naast pastoor als voorzitter bestaan uit vijf bestuursleden:
      Vicevoorzitter
      Secretaris
      Penningmeester
      Bestuurslid Personeels- en Vrijwilligersbeleid, Communicatie
      Bestuurslid Beheer
We zoeken hiervoor geschikte mensen. Het bestuur is faciliterend voor het pastoraat en het kerkelijk leven en zal vooral beleidsmatig werken.
 
Heeft u belangstelling voor één van deze functies, of kent u iemand die hiervoor geschikt is, neem dan contact op met de vice-voorzitter van uw parochie.
Ook voor meer informatie hierover kunt u bij hen terecht.
 
Adviescommissie nieuwe bestuursleden:
St.Franciscusparochie, Bolsward:
Zwerus Terwisscha van Scheltinga
0515-415527
St. Werenfridusparochie, Workum:
Hes Kienstra
0515-541762
St. Martinusparochie, Makkum:
Annemiek Bakker
0513-232108
H. Nicolaas van Tolentijnparochie, Witmarsum:
Paulus de Boer
0517-642059

Vieringen binnenkort