Bolsward – Op Hemelvaartsdag wordt in een gezamenlijke viering in Witmarsum de nieuwe naam voor de parochies van De Viersprong (Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum) bekend gemaakt. Per 1 januari gaan deze samen verder in één nieuwe parochie met zoals gezegd een nieuwe naam. De kerken zelf blijven hun eigen naam houden.
Voor de nieuwe naam konden parochianen afgelopen december en januari namen inleveren. Voor degene die de uiteindelijke naam heeft ingeleverd is er een taart te winnen. Patrick Janssen is voorzitter van de werkgroep Communicatie in het samenvoegingsproces en vertelt hierover: “We hebben voor een prijsvraag gekozen, omdat twee altijd meer weten dan één. Als werkgroep konden wij wel namen noemen, maar er zouden zeker parochianen zijn die mooiere en betere namen konden bedenken. En dat is gebleken: In totaal zijn zo’n veertig verschillende namen ingediend door ruim zestig mensen. Er waren heel mooie en verrassende namen bij. Uit de vaak goed onderbouwde motivaties kwam naar voren dat de inzenders erg betrokken zijn bij de nieuwe parochie en positief willen bouwen aan de gezamenlijke toekomst in de nieuwe parochie.”
Uit deze lange lijst namen hebben de werkgroep Communicatie en Pastoor Bultsma van De Viersprong samen een keuze van drie namen gemaakt. Hierbij is beoordeeld of de ingediende namen voldeden aan de door het bisdom gestelde criteria. Ook is de ingediende motivatie erbij betrokken en is bekeken in hoeverre de namen passen bij de huidige vier parochies en bij de nieuwe parochie. Deze drie namen zijn voorzien van een gedegen motivatie en voorgedragen aan het bisdom. Een speciale adviescommissie heeft een advies aan de bisschop uitgebracht, die nu beslist heeft welke naam de nieuwe parochie zal krijgen.
“We maken de naam bekend met Hemelvaart. We hebben dan een gezamenlijke viering voor alle vier parochies van De Viersprong. Zo kunnen we veel parochianen in één keer bereiken,” vertelt Janssen. “Dan maken we ook de winnaar van de taart bekend. Vanaf dat moment hoeven we het niet meer over ‘de nieuwe parochie’ te hebben. Dan is het duidelijk waar we met zijn allen naar toe werken.”
De viering waarin de naam bekend gemaakt wordt is op Hemelvaartsdag, 9 mei, en begint om 9:30 uur in de Nicolaas van Tolentijnkerk in Witmarsum.

Vieringen binnenkort