Per 1 januari 2014 gaan de parochies van De Viersprong (Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum) samen verder als “Zalige Titus Brandsmaparochie”. Op Hemelvaartsdag is deze naam in een gezamenlijke viering in een volle kerk in Witmarsum bekend gemaakt. Titus Brandsma is een zalige zoon van deze nieuwe parochie, geboren op het platteland van Oegeklooster nabij Bolsward.

De schoenen van Titus Brandsma, waarop hij vele kilometers heeft gelopen in het gebied van de nieuwe parochie, met op de achtergrond zijn beeltenis die gebruikt is bij zijn zaligverklaring in het Vaticaan.

Tijdens de viering stond een paar herenschoenen voor in de kerk, en dit paar ging als een rode draad door de viering. Pas aan het einde van de viering maakte pastor Nelleke ten Wolde bekend dat dit de schoenen van pater Titus zijn. Ten Wolde vertelde dat hij heel wat kilometers heeft gelopen in het gebied van de nieuwe parochie om zijn familie te bezoeken, om spreekbeurten te vervullen voor het Roomsk Frysk Boun en andere gelegenheden, en gewoon ter ontspanning.
Titus Brandsma was een Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en publicist. In de Tweede Wereldoorlog verzette hij zich tegen de Duitse bezetter en tegen het nationaal-socialisme. Als gevolg daarvan vond hij in concentratiekamp Dachau op 26 juli 1942 de dood. Op 3 november 1985 werd hij als martelaar zalig verklaard door de Rooms-Katholieke Kerk. “Pater Titus was Fries, familiemens, wetenschapper en hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus. Maar vooral was hij een intens gelovige, goede mens met een belangeloze bewogenheid voor zijn medemensen,” vertelde pastor Ten Wolde.
Het motto van deze nieuwe parochie is  Christus’ kerk met de mensen. Ten Wolde: “In de Zalige Titus Brandsma hebben we een patroonheilige gekregen, die in nauwe verbondenheid met Christus en Zijn Kerk steeds weer de brug zocht naar het dagelijks leven en de geestelijke groei van gewone mensen. Spiritueel maar met beide benen op de grond, open naar God en naar de mensen, en moedig.”
“Het motto van Titus was: ‘Wij zijn niet op aarde om grote dingen te doen, maar de kleine dingen op grootse wijze te doen.’ Titus Brandsma laat zien dat het uitmaakt in welke maatschappij je leeft. Dat je je niet stil hoeft te houden als je het ergens niet mee eens kunt zijn. Dat je altijd op moet komen voor de mensen die geen stem hebben en die onrecht aan wordt gedaan. Pater Titus heeft ons heel veel te bieden, en we mogen er trots op zijn dat onze parochie hem als patroon heeft gekregen.”
Voor de nieuwe naam konden parochianen afgelopen december en januari namen inleveren. In totaal zijn zo’n veertig verschillende namen ingediend door ruim zestig mensen. “Titus Brandsma” kwam hierbij het meeste voor. Uit deze lange lijst is een keuze van drie namen gemaakt, die, voorzien van een gedegen motivatie, aan het bisdom voorgedragen zijn.

Uit deze voordracht heeft bisschop De Korte dus “Zalige Titus Brandsma” gekozen. Doorslaggevende factoren voor de bisschop daarbij waren dat deze naam het meest is aangedragen door parochianen en daarnaast zijn grote wens om in Friesland de naam van de Zalige Titus Brandsma aan een nieuwe parochie te verbinden, waarbij het voor de hand ligt om dit te doen aan het parochiegebied waar hij geboren is en zijn vroege jeugd heeft doorgebracht.

Vieringen binnenkort