De Startzondag 2004 had als Thema:
Gaan voor Go(u)d

alt

Evenals vorig jaar startte de parochie ook dit jaar tegelijk met de Protestantse en Doopsgezinde kerk in Bolsward. Dit jaar voor het eerst met hetzelfde thema, geïnspireerd
op de Olympische Spelen, die onlangs in Griekenland werden gehouden:

WIJ GAAN VOOR GO(U)D!

De schoolkinderen hadden een kleurplaat ingeleverd, die in de kerk waren opgehangen, zodat iedereen van de kleurenpracht kon genieten.
Zondagochtend vroeg al werd in storm en regen op het kerkplein een klimwand opgezet.
Ook op andere terreinen was men al aan het voorbereiden. Gestart werd deze morgen met een viering die geheel in het teken stond van het gaan voor goud en het gaan voor God. Het christelijk geloof zet mensen in beweging, stil blijven zitten gaat niet, dynamiek is de boodschap. Een oproep om niet langs de zijlijn te blijven toekijken, maar zelf mee te gaan doen met de hardloopwedstrijd waar Paulus in één van zijn brieven aan refereert. Hoe zit dat, gaan voor God? Geven mensen die christen zijn daar ook veel voor op, zoals atleten doen, om de top te bereiken? Hoe manifesteert zich het, dat mensen gelovigen zijn? Christenen hoeven geen topatleten te zijn, maar moeten wel rennen om te winnen. Hier in het dagelijks leven een "sportieve" inzet tonen, gemeenschappelijk of individueel, in verbroedering, eerlijk en fair. En als de top bereikt wordt wacht ieder een onvergankelijke lauwerkrans. Geen wraak of wrok, maar vergeving is de enige weg naar de toekomst, hoe en wát mensen ook geloven.
Tijdens de geloofsbelijdenis werd het "Olympisch" vuur binnengebracht, als teken van het geloofslicht in mensen zelf, om dat licht door te geven over heel de wereld. Dat was onder andere ook de boodschap van de viering, verzorgd door het pastorale en liturgische team, samen met een koor, organiste en muziekcombo. De kinderen van de Kinderwoorddienst hadden "gouden" medailles gemaakt met daarop de verdienste geschreven. Deze medailles werden uitgereikt in de kerk aan willekeurige parochianen. Al met al een feestelijke viering vol verbroedering en gemeenschapszin. Aansluitend op de viering was er koffie e.a. achter in de kerk. Een gezellige drukte. Voor jong en oud waren er spelletjes (spelen) in en door en om de hele kerk. Het weer was intussen gelukkig wat opgeknapt. Ghanese muziek klonk live in de kerk. In de sacristie werden de "kerkschatten", goud en andere edelmetalen, tentoongesteld en was er uitleg over kerkelijke gebruiksartikelen en kerkelijke kleding. De zeven sacramenten van de R.K. kerk werden belicht en waren te zien op oude prenten. De op de Bijbel georiënteerde kinderspelen, door de jongeren verzorgd, werden druk beoefend en een pastoors-paspop kreeg de fraaiste kledij aan. Diverse groepen hadden een stand verzorgd, zoals de Melaniagroep en er waren informatietafels, o.a. met informatie over katholieke lectuur en verdieping. In de parochiezaal werden ondertussen via een beamer foto's getoond van het 70-jarig jubileum van het kerkgebouw. Vóór de buitendeur was een labyrint getekend, verbeeldende de levens- en geloofsweg, waar velen even doorheen liepen en in de hal van de kerk werden kinderen kleurrijk geschminkt. Er gebeurde bijna teveel om op te noemen.
Om ongeveer half een werden de prijzen van de kleurwedstrijd bekend gemaakt.
Daarna volgde een korte afsluitende viering, waarin het twaalfkoppige organisatiecomit? werd bedankt. Het comité was die morgen stijlvol gekleed in Oudgriekse dracht met een op het hoofd lauwerkrans.
's Avonds om zeven uur werd de Startzondag afgesloten met een interkerkelijke viering in de Martinikerk. Thema voor de avond was "Goud van oud". Dit sloeg met name op de liedkeuze, uit iedere geloofstraditie werden oude liederen gezongen. Een feestelijke afsluiting van een mooie dag voor kerkelijk meelevend Bolsward. We zijn gestart. En hoe!

Vieringen binnenkort