Er zijn, misschien met name in Bolsward, mensen die zich afvragen of de pastoor wellicht lui is. Dat komt, omdat we af en toe op zaterdagavond gebedsdiensten houden. En dat is voor het gevoel van sommigen wat raar. Heb je een priester, viert hij geen eucharistie. En bovendien: het lijkt wel of het meeste werk tijdens een gebedsdienst door andere wordt gedaan. Hij zit er maar een beetje bij!
Goed om daar iets over te zeggen. Of de pastoor lui is, laten we verder maar in het midden. Wel wil ik graag wat zeggen over de gebedsdiensten. Toen we de vieringentijden veranderden, hebben we ook aangegeven andere vormen van vieren te willen uitproberen. Elke kerklocatie heeft aan één eucharistie- of communieviering per weekend genoeg. Maar er is meer. Denk bijvoorbeeld aan vespervieringen en het lof, denk ook aan vieringen speciaal voor jongeren of kinderen. Om niet te snel te veranderen, gaan we langzaam steeds meer dit soort vieringen doen. En uiteraard doet de pastoor daar aan mee.
In feite is de pastoor de voorzitter van de parochie. Dit blijkt tijdens de vieringen die we houden, uit dat hij de dingen doet en zegt die bij de taken van de voorzitter horen. Tijdens de eucharistie zijn dat best wel veel taken (zeker als er geen diaken en/of een andere priester bij is). Tijdens veel andere vieringen hoeft de voorzitter helemaal niet zoveel zelf te doen. Juist omdat het belangrijk is met elkaar te beleven dat we samen een geloofsgemeenschap zijn, wil ik als pastoor zomin mogelijk zelf doen. Alleen wat tijdens de liturgievieringen echt bij de priesterlijke taken behoort doe ik zelf. Al het andere wil ik aan anderen laten. We zijn namelijk geen kerk rondom de priester of de pastoor. We zijn kerk rondom Christus en daarin heeft iedereen een rol. Daarom geen onemanshow door de priester, maar gemeenschappelijk inzet.
 
Pastoor A. Bultsma.

Vieringen binnenkort