Per 1 januari 2014 gaan de parochies van De Viersprong (Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum) samen verder. Maar dan onder een nieuwe naam: "Zalige Titus Brandsmaparochie".

Om tot voorstellen voor de nieuwe naam te komen,  is er vanuit de Projectgroep Samenvoeging door de werkgroep Communicatie een prijsvraag uitgeschreven. Parochianen en anderen konden namen indienen voor de nieuwe parochie, maar dit moest wel worden voorzien van een motivatie. Voor de inzender van de uiteindelijke naam was  er een taart te winnen.

Aangezien “Titus Brandsma” meer dan tien keer is ingediend, is er gekeken naar de motivatie. De beste bleek te zijn ingediend door mevrouw Ria van Wier uit Workum. Vrijdag 24 mei  j.l.  is deze taart  haar overhandigd.

Namens de werkgroep Communicatie overhandigd Henny Brouwer de gewonnen taart aan Ria van Wier. Zoon Kees kijkt toe.

Tijdens de gezamenlijke  Eucharistieviering van Hemelvaart  in de H. Nicolaas van Tolentijn kerk te Witmarsum, is de nieuwe parochienaam bekend gemaakt en luidt aldus:  
“Zalige Titus Brandsmaparochie”.
In totaal zijn zo’n veertig verschillende namen ingediend. Uit deze  lijst is een keuze van drie namen gemaakt, die, voorzien van een gedegen motivatie, aan het bisdom zijn voorgedragen.
Uit deze voordracht heeft bisschop De Korte  gekozen voor  “Zalige Titus Brandsma”. Doorslaggevende factoren voor de bisschop daarbij waren dat deze naam het meest is aangedragen door parochianen en daarnaast zijn grote wens om in Friesland de naam van de Zalige Titus Brandsma aan een nieuwe parochie te verbinden, waarbij het voor de hand ligt om dit te doen aan het parochiegebied waar hij is geboren en zijn vroege jeugd heeft doorgebracht.

In de prijsvraag voor de naam is een taart beloofd aan de indiener van de uiteindelijke naam, mét de motivatie daarbij. Aangezien “Titus Brandsma” meer dan tien keer is ingediend, is er gekeken naar de motivatie. De beste bleek te zijn ingediend door mevrouw Ria van Wier uit Workum. Vrijdag 24 mei  j.l.  is deze taart  haar overhandigd.  Hieronder haar motivatie:
“De naam is voor alle vier parochies nieuw, maar toch vertrouwd. De persoon Titus Brandsma zal heel veel mensen inspireren en geeft een jong, levendig beeld van de parochie. Titus Brandsma laat zien dat het uitmaakt in welke maatschappij je leeft. Dat je je niet stil hoeft te houden als je het ergens niet mee eens kunt zijn.
Dat je altijd op moet komen voor de mensen die geen stem hebben en die onrecht aan wordt gedaan. Spiritueel maar met beide voeten op de grond. Het Titus Brandsma Museum is al aanwezig in onze nieuwe parochie. Ik neem aan dat de kerkgebouwen hun naam houden, maar samen verder gaan in de Pater Titus Brandsma parochie lijkt me een goede zaak.”
                                                                                         

Vieringen binnenkort