Op zondag 21 november 2004 worden in onze kerk de Gregoriaanse Vespers van de eerste zondag van de advent gezongen. De viering begint om 19.00 en is voor iedereen toegankelijk.

 

Gregoriaans staat tegenwoordig opnieuw in de belangstelling. Hoe dat komt, weet niemand precies; waar men het wel over eens is, is de schoonheid van deze zang. En???. die wonderlijke kracht van samen zingen, van rust vinden en blijdschap en genieten ook van die prachtige symbiose van tekst en melodie, het ervaren van die wondere klankwereld zowel binnen als buiten de eredienst. Op veel plaatsen in Nederland worden de laatste jaren weer tal van zanggroepen, de zgn. scholae cantorum gestart. Mannen en vrouwen die het Gregoriaans willen leren, verstaan en zingen.

Daarom verzorgde Muziekhuis De Zangbodem op verzoek van geïnteresseerden uit Bolsward een cursus "Kennismaken met Gregoriaans". In 10 wekelijkse bijeenkomsten maakten de cursisten kennis met het Gregoriaans in al zijn facetten: geschiedenis, liturgie, handschriften, notatie, het kerkelijk jaar, het hoe en waarom van deze gezangen én werd er veel gezongen.

Op zondag 21 november a.s. wordt deze cursus afgesloten met een door de cursisten zélf gezongen vesperdienst in de R.K. Fransiscuskerk, Grote Dijlakker 7 te Bolsward. Aanvang: 19.00 uur. Voorganger is pastor J. van der Wal.

Aansluitend, om ±19.45 uur, zal de Schola Cantorum Mist?ra o.l.v. Piet Vessies een kort Liturgisch Concert verzorgen.

Toegang vrij - na afloop collecte.

Voor nadere informatie belt u Muziekhuis De Zangbodem tel. 0518 - 45 17 04.

 

Vieringen binnenkort