Op zaterdag 9 november komt het Brunsumer mannenkoor bij ons zingen. Eerst in de kerk en daarna in de Klamaere.Pastoor Huub Adema gaat voor in de kerk dienst. Zondags zingen ze nog een keer in Bakhuizen ‘s middags om êen uur. ‘s Avonds zingen ze met nog vier koren: Het Ursulakoor,Lytse kreft uit Gau,Eigen wize uit Nijemirdum, Laos Deo uit Workum en het Brunsumer mannekoor uit Brunsum. 's Avonds begint het festival om half negen in de Klamaere
Geeske Jansma- Bouma

Vieringen binnenkort