De hongerdoeken die in de vier parochies zijn gemaakt rond het Sacrament van Boete en Verzoening zijn een groot succes geworden.

Vieringen binnenkort