Workum - De verkoop in de toren, t.b.v. de Werenfriduskerk en het Liliane Fonds, heeft deze zomer maar liefst € 7.356,- opgebracht. Hierbij willen we alle vrijwilligers en zij die van alles gemaakt hebben voor de verkoop, van harte bedanken voor hun inzet. Ook voor de spullen die tussendoor in de toren werden gebracht zeggen we heel hartelijk dank. Met elkaar hebben we voor een mooi resultaat gezorgd. Het volgende wat op het programma staat is de kerstmarkt. Deze zal dit jaar voor de laatste keer in de garage van de familie Graafsma zijn en wel op vrijdag 13 en zaterdag 14 december. Voor het maken van kerststukjes kunnen we allerlei soorten groen en mos gebruiken. Dus als er wat gesnoeid mag worden horen we het graag. De snoeiploeg trekt er dan op uit om b.v. de skimmia, conifeer, hulst of andere struiken bij te werken. Ook kunnen we bakjes, vazen, kransen, schalen en bloempotten gebruiken om er weer iets moois van te maken. Voor de prijsjes onder de kerstboom zijn we blij met Poiesz-zegelkaarten.
Afleveradressen: Tettingburren 19 – Kalkwurk 15 – Aldewei 6 of tel. 543451 – 579512 - 543894 .

Vieringen binnenkort