In de nacht van 2 op 3 april is Paus Johannes Paulus II overleden. Ook de Franciscusparochie in Bolsward besteedt aandacht aan het overlijden van de Paus.

In de Eucharistieviering van zaterdagavond bereidden wij ons voor op het spoedig overlijden van Paus Johannes Paulus. Voor in de kerk bij het altaar stonden een fraai ingelijste foto van de paus en een foto van Christus als de "Barmhartigheid Gods'. In de viering besteedden we aandacht aan de nieuwe naam die de Paus aan deze zondag heeft gegeven. Een naam die tegelijk het levensprogramma van de Paus onder woorden brengt. Na de mis steken vele parochianen een kaarsje op voor in de kerk of bij Onze Lieve Vrouw van Zevenwouden. Als rond tien uur het overlijden van de Paus bekend wordt tien minuten lang de zware klok geluid.
Zondagmorgen wordt de Mis opgedragen tot intentie van de overleden Bisschop van Rome.
De Paus is voor Friesland en Bolsward speciaal belangrijk geweest omdat hij Pater Titus Brandsma heeft zalig verklaard en er mee voor gezorgd heeft dat de Friese kerk nu de Nederlandse kerk geworden is.
's Middags bezochten veel mensen de kerk om voor de Paus te bidden.

Vieringen binnenkort